Cinema, Art, Theater-תאטרון, קולנוע, אמנות

אמנות כאהבה - Art as love

 

יעקב מלכין/פליס פזנר מלכין, עברית, 1975

ספרות התסריט - Screenwriting as literature

 

יעקב מלכין, עברית, 1985

ביקורת ביצירה הקולנועית - Criticism in cinematic production

יעקב מלכין, עברית, 1980

chaplin yaakov.JPG

מבוא לצ'פלין וברכט: ההנאה כקנה מידה להערכת האמנות - An introduction to chaplin and brecht

יעקב מלכין, עברית